تولید پروفیل آلومینیوم

اولین فاز مجتمع آلومینیوم سازی شرکت اصفهان پنجره با ظرفیت تولید 5000تن انواع پروفیل آلومینیوم در سال به بهره برداری رسیدواحد تولید پروفیل آلومینیوم با ظرفیت تولید 500تن در سال واحد رنگ کاری با ظرفیت 10هزار تن و واحد در و پنجره سازی با ظرفیت 3هزار تن در سال به بهره برداری کامل رسید . که در این صفحه به معرفی یکایک آنها میپردازیم.واحد تولید پروفیل الومینیوم

این واحد با دو خط کامل یکی با بهره گیری از یک دستگاه پرس اکستروژن تمام اتوماتیک ساخت ژاپن با تجهیزات مکمل و دیگری با استفاده از یک دستگاه پرس اکستروژن ساخت ایران با قدرت 2000تن به امر تولید پروفیل آلومینیوم اشتغال دارد

در مکانیسم تولید پروفیل آلومینیم در این کارخانه ابتدا پیلت آلومینیم پس از برش به طول دلخواه وارد کوره  گرم کن پیلت شده و پس از پیدا کردن انعطاف پذیری لازم به داخل سیلندر دستگاه اکستروژه و با فشار معینی از قالب های فولاذی از پیش طراحی شده که خروجی آنها شکل پروفیل مورد نظر را دارد عبور کرده و پروفیل آلومینیوم خام تولید میشود

09130150325 آقای کدخدایی