کفپوش اپوکسی حکیمیه تهران

کفپوش اپوکسی حکیمیه تهران
کفپوش اپوکسی حکیمیه تهران

تولیدکننده و مجری کفپوش اپوکسی پوششهای کف اپوکسی
*** بیش از یکصد پروژه موفق ***
کاربرد انواع کفپوشهای صنعتی شامل :
کلیه صنایع وکارخانجات تولیدی، صنایع دارویی و بهداشتی، صنایع لبنی و غذایی، صنایع بسته بندی، بیمارستان‌ها ومراکز درمانی، انبارها وسردخانه ها، پارکینگهای طبقاتی ومسکونی و…   09381003822