شستن نمای ساختمان در تهران

شستن نمای ساختمان در تهران
شستن نمای ساختمان در تهران

پیچ و رولپلاک سنگ نما
شستشوی نما و شیشه ها
درز بندی
عایق بندی
نصب اب چک
درز انبساط و انقباض
نصب تابلو. بنر
کنتکس
رنگ امیزی
نصب اسم ساختمان و طراحی اسم
جوشکاری
تعمیرات اردواز
(کلیه خدمات بدون داربست انجام میشود)
(بازدید و مشاوره رایگان)  ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴