حفاظ آکاردونی و شاخ گوزنی

حفاظ آکاردونی و شاخ گوزنی
حفاظ آکاردونی و شاخ گوزنی

گروه صنعتی آریا در فعالیت خود را در زمینه درب های آکاردئونی نرده دور حیاط،حفاظ پنجره، حفاظ شاخ گوزنی، آغاز کرده است و با بکارگیری نیروهای متخصص و تجهیزات روز در زمینه تولید درب آکاردئونی،مایه رضایت مشتری را فراهم آورده است و جزء پیشگامان صنعتی آهنگری ایران و با اتکا به خداوند منان،توانایی و ذوق ایرانی خود را تضمین کرده و صنعت آهنگری را در این راستا رونق و تحول بخشیده و با تنوع و تکثر یکنواختی بازار را شکسته است.

09126215957